Oświadczenie

01-06-2018
Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Spółki Centrum Kongresowe Plus sp. z o. o.

w sprawie działalności Hotelu Belvedere w Zakopanem

 

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących sytuacji prawno – administracyjnej Hotelu Belvedere, które mogły wzbudzić Państwa niepokój, pragniemy poinformować, że są one wynikiem brutalnej nagonki medialnej prowadzonej przez media, których właścicielem jest Rodzina Państwa Solorz. Nagonka ta skierowana jest przeciwko Małgorzacie Chechlińskiej i stworzonym przez nią obiektom i firmom w związku ze sporem, który toczy się pomiędzy Małgorzatą Chechlińską a Kancelarią Modrzejewski i Wspólnicy działającą w imieniu Rodziny Solorz. Artykuły te napisane są wbrew zasadom rzetelności dziennikarskiej, podawane są w nich niezgodne z prawdą oraz wyolbrzymione informacje.

Pragniemy poinformować Państwa, że:

- Hotel Belvedere funkcjonuje od 2003 roku na podstawie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem w dniu 07.07.2003 roku

- Hotel Belvedere został rozbudowany na podstawie prawomocnego pozwolenia na rozbudowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem w dniu 18.12.2013 roku

- nakaz rozbiórki wydany w dniu 2.03.2018 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotyczy części rozbudowanej, nie jest on prawomocny i został zaskarżony przez spółkę będącą właścicielem Hotelu Belvedere do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego w Krakowie

Dodatkowo informujemy, że część Hotelu Belvedere będąca przedmiotem postępowania administracyjnego nie jest użytkowana przez naszych Gości.

Zapewniamy Państwa, że Hotel Belvedere jest miejscem bezpiecznym a dzierżawca, spółka Centrum Kongresowe Plus sp. z o. o. świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Nie ma żadnych podstaw prawnych oraz formalnych, które mogłyby dawać podstawę do niepokoju oraz stwarzać zakłócenia w korzystaniu ze świadczonych w Hotelu Belvedere usług.

 

__________________

Prezes Zarządu

Agnieszka Hoffmann